Corporate Culture/CSR

 

Med stolta medarbetare kan du ta ett steg till-stolta kunder.

I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare.

Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta med arbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!

—-

Intresserad av att anmäla dig?

Kontakta oss
Share This