031 761 08 00

Låt personalen bli stjärnor och väx som företag

Marcus Hermansson föreläste om hur en säljorganisation måste träna på att bli bättre varje dag. Alternativet är att bli sämre. Det finns inget mittemellan. Men glömmer du av inspirationen försvinner gnistan. Säljare som har gnistan i kombination med ett professionellt agerande är de som lyckas bäst. Och om säljarna lyckas blir ert företag mer framgångsrikt.
Hur kan du som ledare jobba med din personal för att utveckla deras kundservice/kundomhändertagande? Lär dig hur du kan inspirera din personal för att se dem växa och utvecklas till de stjärnsäljare som de kan bli.