031 761 08 00

Professionelt affärsmannaskap

Fullsatt när Marcus Hermansson föreläste om professionellt affärsmannaskap hos Business Region Göteborgs projekt Expedition Framåt. Föreläsningens syfte var att ge VD & företagsledare en överblick, känsla och inspiration för professionellt affärsmannaskap, samt att få inblick i vad som kännetecknar framgångsrika företag och affärsmän/kvinnor.