Nyheter

Vad händer

Lediga arbetsplatser i centrala Göteborg

Söker du lokal i Göteborg?

Kom och sitt med oss i en dynamisk, kreativ miljö, mitt i centrala Göteborg, i vårt nyrenoverade kontorshotell på Drottninggatan 9. Hör av dig om du vill sitta med oss!

Föreläsning Business Region Göteborg

Professionelt affärsmannaskap

Fullsatt när Marcus Hermansson föreläste om professionellt affärsmannaskap hos Business Region Göteborgs projekt Expedition Framåt. Föreläsningens syfte var att ge VD & företagsledare en överblick, känsla och inspiration för professionellt affärsmannaskap, samt att få inblick i vad som kännetecknar framgångsrika företag och affärsmän/kvinnor.

Föreläsning Avenyföreningen

Låt personalen bli stjärnor och väx som företag

Marcus Hermansson föreläste om hur en säljorganisation måste träna på att bli bättre varje dag. Alternativet är att bli sämre. Det finns inget mittemellan. Men glömmer du av inspirationen försvinner gnistan. Säljare som har gnistan i kombination med ett professionellt agerande är de som lyckas bäst. Och om säljarna lyckas blir ert företag mer framgångsrikt.
Hur kan du som ledare jobba med din personal för att utveckla deras kundservice/kundomhändertagande? Lär dig hur du kan inspirera din personal för att se dem växa och utvecklas till de stjärnsäljare som de kan bli.

Samarbete med Sahlgrenska Science Park

Samarbete med Sahlgrenska Science Park

Business Performance AB har ingått samarbete med Sahlgrenska Sciencepark avseende Affärsmannaskap och säljträning. Som prefererad partner kommer Business Performance att i första hand hjälpa inkubator företag inom Life Science.

Business Performance har ledande kompetens samt bred erfarenhet och vi ser fram emot att få bygga vidare på vår relation med Sahlgrenska Sciencepark och utöka vårt samarbete över flera kompetensområden och vara den strategiska partner som möjliggör att dessa företag gör fler och lönsammare affärer, säger Harri Saarinen, Business Performance.

Föreläsning Avenyföreningen

Från missnöjda kunder till glödande fans!

Marcus Hermansson från Business Performance AB föreläste om hur vi borde tänka i mötet med kunden. Visst är det så att inget skapar större stolthet än genuint nöjda kunder? Värdet i ett varumärke, i konsumentledet, ligger framförallt i hur många kunder som vill komma tillbaka. Trots att det kostar otroligt mycket att få en kund över tröskeln, är det vanligt att servicesystem, personal och andra faktorer istället motverkar kundens vilja att återkomma.

Share This