031 761 08 00

Samarbete med Sahlgrenska Science Park

Business Performance AB har ingått samarbete med Sahlgrenska Sciencepark avseende Affärsmannaskap och säljträning. Som prefererad partner kommer Business Performance att i första hand hjälpa inkubator företag inom Life Science.

Business Performance har ledande kompetens samt bred erfarenhet och vi ser fram emot att få bygga vidare på vår relation med Sahlgrenska Sciencepark och utöka vårt samarbete över flera kompetensområden och vara den strategiska partner som möjliggör att dessa företag gör fler och lönsammare affärer, säger Harri Saarinen, Business Performance.