En ny säljutbildning med unikt upplägg!

Business Performance och Skapa Framgång i samarbete.

Kontinuitet – Motivation – Kompetens

 

I dagens brus är det inte alltid lätt att vara säljare. Det är svårt att nå fram till möjliga kunder trots att man har en kanonprodukt eller tjänst. I det läget är det lätt att tappa både självförtroende och resultat.

Det vill vi ändra på. Vi tycker det skall vara roligt att sälja och därför har vi tagit fram en skräddarsydd utbildning.
I samarbete med Ida-Lotta Elgbratt, årets mentor i Halland 2016/2017 har vi tagit fram ett unikt upplägg där vi till och med vågar lova att varje investerad krona kommer tillbaka. Med råge!

  • Nätverk

 Ett nätverk skapas bestående av 10 – 12 säljare från olika branscher som träffas under ledning av en coach och en utbildare.

 

  • Coach

En certifierad coach leder diskussioner i gruppen/nätverket. Individuell målsättning följs upp regelbundet. Möjlighet till individuell coachning ingår.

 

  • Utbildare

En utbildare inom sälj tar hand om den teoretiska delen och kompetensutveckling. Teori varvas med praktik för att nå bästa resultat. Möjlighet till individuellt mentorskap ingår.

Utbildningen genomförs under 6 tillfällen (3 under hösten och 3 under våren) och varje pass är 3 timmar långt. Kontinuitet gör att du hela tiden följs upp, utvecklar din kompetens och får energi att nå ditt mål.

Nästa utbildning drar igång den 6 september 2017. Sista anmälningsdatum är 31 augusti.

Pris: 24 000kr

Plats: Drottninggatan 9, Göteborg

Varmt välkomna att anmäla er till lotta@skapaframgang.se el harri@businessperformance.se

Harri Saarinen

Business Performance AB

Telefon: 0702-101854

E-post: harri@businessperformance.se

Ida-Lotta Elgbratt

Skapa Framgång AB

Telefon: 0722-260427

E-post: lotta@skapaframgang.se

Share This