031 761 08 00

UTVECKLING

Tillsammans vässar vi ditt personliga varumärke, utvecklar dina kunskaper, erfarenheter och skapar nya förutsättningar.

MÖJLIGHETER

Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter inom branscher och företag som passar in just på dina kompetenser och erfarenheter.

RESULTAT

Vi har med oss många års positiva erfarenheter av att motivera, guida och visa arbetssökande nya vägar tillbaka till arbetslivet.

Vi skapar jobbmöjligheter

Business Performance rymmer ett antal olika tjänster som hjälper ett brett åldersspann arbetssökande tillbaka till arbetslivet, nyanlända att komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Dessutom driver Samordningsförbundet tillsammans med Business Performance ett framgångsrikt integrationsprojekt kallat Premiär.

Förstärkt Arbetsträning

En insats för deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar och Etableringsprogrammet. Förstärkt arbetsträning är träning med en hög grad av handledning som kan pågå under en längre tid och innebär att deltagaren får vara på̊ plats hos oss och delta i den dagliga verksamheten.

Beslut om Förstärkt arbetsträning fattas av Arbetsförmedlingen. Är du intresserad och vill veta mer, kontakta din handläggare hos din lokala Arbetsförmedling.

Stöd och Matchning

Stöd och matchning är för dig som kan och vill arbeta. Med hjälp av våra konsulter får du ett anpassat stöd som hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller studier. Du kan till exempel få hjälp med intervjuträning, kontakter med arbetsgivare och studie- och yrkesvägledning. Hos oss har du också individuella samtal med din konsult varje vecka och du blir en del av vårt nätverk.

För att starta i Stöd och matchning hos oss, kontaktar du din lokala Arbetsförmedling och uppger vårt KA-nummer 10064823.

Premiär

Premiär är ett integrations- och inkluderingsprojekt i Samordningsförbundets regi. I projektet samverkar kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Business Performance där vi bedriver ett aktivt CSR-arbete.

Tillsammans stöttar vi nyanlända och utlandsfödda unga vuxna för att underlätta deras väg till arbete eller studier.

För mer information om projektet, besök Samordningsförbundet Insjörikets hemsida.

 

INTERNPROJEKT

JOBBOTEKET

Business Performance har i flera år arbetat med att hjälpa arbetssökande ut till nya jobb. Resultaten har varit bra och många har fått en ny anställning. Nu testar vi ytterligare en ny, insats för de arbetssökande och samhället genom att starta projektet Jobboteket. Jobbotekets målsättning är att skapa 100 nya arbetstillfällen i Göteborgsregionen under 2019. Tillsammans med näringslivet vill vi att rätt resurser hamnar hos rätt företag, skapa ett stort genomslag och få fler människor att komma ut i arbetslivet.                   

SCOPUM

Projekt Scopum är ett tidsbegränsat, arbetsmarknadspolitiskt projekt i Göteborg, som skall bidra till att jämföra och utveckla nya metoder hjälpa och stödja målgruppen långtidsarbetslösa. Projektets syfte är att den arbetssökande skall få stöd i att identifiera sina färdigheter och förutsättningar samt att öka sin motivation. Målet är att skapa ett underlag för att Arbetsförmedlingen skall kunna genomföra en nationell upphandling av förberedande, motiverande insatser. 

Business

Performance

Skapar trygghet varje dag

KONTAKTA OSS

lars@businessperformance.se
031 761 08 00

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg