UTVECKLING

Vi hjälper företag att utveckla lönsammare affärer, hitta nya och stärka sitt varumärke.

KOMMUNIKATION

Genom stark och tydlig komunikation skapar vi klarhet och trygghet både internt och externt.

RESULTAT

Med vår hjälp kan företag se tydliga resultat inom försäljning, varumärkesutveckling och CSR.

Vi jobbar med affärsutveckling

Vi står för passionerad, effektiv och värdeskapande affärsutveckling som hjälper företag och organisationer att utveckla arbetssätt som skapar lönsamma affärer, bygger stark kundservice och stärker varumärket. Vi kan göra skillnad  genom effektiva och värdeskapande konsulttjänster, oavsett om det gäller övergripande lösningar eller punktinsatser för ert företag eller organisation.

PROGRAM

Service Performance

Värdet hos alla företag- och organisationers varumärken fastställs alltid av konsumenterna. Idag förändras och kommuniceras dessa uppfattningar snabbare och med större spridning än någonsin tidigare.

Därför gäller det att ha kunderna på sin sida och ständigt arbeta med att göra dem nöjda. Vi erbjuder unika och inspirerande utbildningar och träning i butiksförsäljning, kundbemötande och merförsäljning. Ledarutveckling, workshops och effektiva styrsystem för kvalitativ service.

Sales Performance &
Business Race

Alla typer av försäljning av produkter eller tjänster  behöver utvecklas och bli bättre varje dag. Därför analyserar vi företags och organisationers  affärsförmåga och knyter ihop dess potential med övergripande strategier. Det är då vi kan identifiera var den fulla säljkraften och vad som påverkar den finns i er organisation. Vi erbjuder säljstrategi, säljträning, säljcoachning och ledarutveckling, Analys och framtagande av ”Best Practise” med utbildning och träning.

Corporate Culture & CSR

Genom Corporate Social Responsibility (CSR) är det möjligt både för större och mindre företag att genomföra stora förändring för hur de uppfattas och värderas. När företag väljer att ta ansvar, göra det som är rätt, inte bara för egna samvetet utan också genom att gynnas ekonomiskt och samtidigt skapa ett större förtroende hos konsumenterna.

Konsumenterna anser att när de använder en produkt eller tjänst från ett socialt ansvarsfullt företag är de en del av en större påverkan på vår omvärld. Ju mer socialt ansvarsfullt ett företaget är, desto mer stödjer det den interna gemenskapen och konsumenternas positiva inställning.

Företagens sociala ansvar hjälper till att skapa förtroende, öka medvetenheten och uppmuntra till social förändring. Även om det finns massor med företag som gör detta , är det sammantaget alla företag, små som multinationella och deras arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) som kan påverka stora världsfrågor från hunger och hälsa till global uppvärmning.

Ett värdegrundat ledarskap gör att ert företag värderas högre av konsumenterna, medarbetare känner en större stolthet och att såväl lönsamhet som positiv PR ökar. Vi erbjuder analyser, strategiutveckling, jämställdhetsplaner, inspirations- och kunskapsföreläsningar och implementeringsprojekt.

BOKA ETT LUNCHMÖTE

Oavsett vilka behov ert företag har av personlig, effektiv och omvälvande affärsutveckling så kontakta oss för ett lunchmöte. 

BUSINESS

PERFORMANCE

Skapar trygghet varje dag

KONTAKTA OSS

info@businessperformance.se
031 761 08 00

Föreningsgatan 14
411 27 Göteborg