Trygg rekrytering av experter

Har ditt företag behov av ny personal och vill tryggt, snabbt och effektivt hamna rätt i anställningsprocessen med rätt person på rätt plats? Vi levererar ett tryggt, aktivt och välfungerande rekryteringsstöd med specialister inom en mängd olika affärsområden som tex försäljning, service, marknad, IT, ekonomi med flera.  

Vi erbjuder tre nivåer av trygg rekrytering baserade på era krav och typ av tjänst, ”Bas”, ”Professional” och ”Executive”.

 

 

Bas

Snabb start och med ett genomförande som bygger på en enklare upprättad kravprofil. Vi söker kandidater i våra befintliga nätverk och i vår kandidatpool (BP-Banken). Vi har också möjlighet att addera yrkesproffs som för tillfället står utan jobb och med möjlighet till lönestöd*.

Pris 45-60 000 kr/person beroende på tjänst. Betalning fördelas lika på tre fakturor. En vid vid uppstart, en vid anställning och den sista efter 6 månaders anställning.

1. Om vi inte lyckas presentera kandidat som till stora delar stämmer överens på kravprofilen återbetalas startavgiften. Avpersonifierat CV översändes innan intervju för att säkerställa godkänd matchning2. Om/när ni väljer att anställa kandidat/-er faktureras den andra 1/3. Om ni väljer kandidat med möjlighet till lönestöd* hjälper vi er med ansökan och samtliga handlingar. 

3. Efter sex månaders anställning är ni trygga med att rätt person blivit anställd och vi översänder den sista fakturan. Om er nya medarbetare slutar innan sex månader passerat försöker vi finna ny kandidat utan kostnad. 

Om ni önskar kan vi addera djupintervju, personlighetstester och referenstagning.

* Lönestöd uppgår oftast till c:a 150 – 250 000 kr/år och kan erbjudas under mer än ett år.

Professional

1. Innehåller en betydligt djupare behovsanalys och kravprofil.

2. Vi söker i kandidater i våra nätverk, i BP-Banken, Sociala medier, utvalda jobbsajter och mediaval.

3. Urvalsintervjuer, presentation av kandidater, och era egna intervjuer.

4. Djupintervju, personlighetstest, och referenstagning av slutkandidat.

 

Executive

Executive innehåller allt i Professional plus search.

Våra searchinsatser bygger på grym erfarenhet, kontaktnät och kreativitet. Och vi spårar och identifierar kandidater som inte går att finna på annat sätt.

När vi exempelvis söker ert nya säljproffs kan vi också addera kunder som ni trånar efter. Vilket innebär att vi samtidigt med ert nya säljproffs levererar flera nyckelkunder som ni sedan länge velat se på kundlistan.

 

Önskemaskinen

Önskemaskinen bygger på att ni väljer ut ett antal önskevariabler som ni vet stämmer in på personer som ni verkligen vill se de egna leden. Vi försöker också få till oss den där elektriska känslan som ni brukar uppleva när ni träffar rätt.

När vi sen träffar en person som vi känner är unik och som stämmer överens på dessa variabler kontaktar vi er. Det kan ta 24h. Det kan ta över ett år. Men den som väntar på något gott – väntar väl aldrig för länge?

Pris 75 000 kr fördelat på 1/3 vid anställning. 1/3 efter sex månaders anställning. Och en 1/3 efter 12 månader.

BUSINESS

PERFORMANCE

Skapar trygghet varje dag

KONTAKTA OSS

info@businessperformance.se
031 761 08 00

Föreningsgatan 14
411 27 Göteborg